Dopravní nehoda se zraněním jako trestný čin

Jste v pozici viníka dopravní nehody se zraněním a policie šetří autonehodu jako trestný čin? Přečtěte si náš článek a získejte základní informace.

Dopravní nehoda se zraněním trestný čin

Policie zpravidla zahájí trestní stíhání u autonehod během kterých viník způsobil poškozenému závažnější zranění. Dopravní nehoda se zraněním trestný čin je spojení, které vyhledávají obvykle obvinění ze způsobení autonehody v rámci trestního řízení. Nehody se zraněním lehčího charakteru mohou být kvalifikovány jako přestupek. Ublížení na zdraví při dopravní nehodě má zásadní vliv na určení trestnosti daného zavinění. Většinou hovoříme o tzv. nedbalostních trestných činech. Jen ve výjimečných případech je úmyslem řidiče skutečně způsobit zranění třetí osobě.

Zavinili jste dopravní nehodu a hrozí Vám trestní stíhání? Přečtěte si rozhovor s naším advokátem pro portál autobible.cz:

Ublížení na zdraví při dopravní nehodě

V souvislosti s dopravní nehodou se zraněním se v praxi obvykle setkáváme se třemi trestnými činy, a to:

Pro každý z těchto činů je pak zákonem stanovena trestní sazba. Za ublížení na zdraví z nedbalosti u autonehody hrozí viníkovi trest odnětí svobody až tři roky. U těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí viníkovi trest odnětí svobody s dolní sazbou šest měsíců a horní sazbou čtyři roky. Při individuálním hodnocení je však obvykle u dopravních trestních činů rozhodnuto o podmíněném odkladu výkonu trestu (tzv. podmínka), a to především v situaci, kdy viník nehody nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog a jedná se o jeho první trestný čin. Dopravní nehoda se zraněním trestný čin neznamená automaticky vězení za dopravní nehodu.

Nedání přednosti v jízdě se zraněním

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví

Újma na zdraví představuje takový stav poruchy zdraví, který po určitou dobu negativně ovlivní tělesné a duševní zdraví a obvyklý způsob života poškozeného a vyžaduje lékařského ošetření.

Těžkou újmou na zdraví se pak rozumí delší dobu trvající porucha zdraví v souvislosti s autonehodou (zpravidla léčba delší než 6 týdnů) a některé případy jsou přímo vyjmenovány v trestním zákoníku, a to konkrétně:

  • zmrzačení;
  • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti;
  • ochromení údu;
  • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí;
  • poškození důležitého orgánu;
  • zohyzdění;
  • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu;
  • mučivé útrapy.

Zásadním pro určení, zda nastala těžká újma na zdraví u poškozeného je znalecký posudek specializovaného znalce z oboru zdravotnictví. Znalec je vybrán policejním orgánem při prověřování nebo vyšetřování. Znalec vychází ze zdravotnické dokumentace poškozeného. Důležitým faktorem je také délka pracovní neschopnosti. Obviněný řidič má právo nahlížet do spisu a seznámit se s posudkem.

Dopravní nehoda se zraněním trestný čin je spojení, které obvykle znamená potřebu správné kvalifikace stupně zranění poškozeného.

Postup policie při vyšetřování

V prvních fázích trestního řízení vychází policie často ze znaleckých posudků. Jedná se o posudky z oboru zdravotnictví pro posouzení zdravotních následků poškozeného a především pak posudek z oboru dopravy ke stanovení nehodového děje. Mezi další významné důkazy patří zejména výslechy účastníků nehody, svědků, videozáznam nehody, atd.

Dopravní nehoda se zraněním trestný čin

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Před podáním obžaloby může (v rámci tzv. přípravného řízení) státní zástupce rozhodnout usnesením o podmíněném zastavení trestního stíhání. Součástí usnesení je vymezení zkušební doby a případná další omezení jako je zákaz řízení, nikoliv však výlučně. Jestliže obviněný dodrží zkušební dobu a vede řádný život, je stanoveno, že se osvědčil a trestní stíhání končí.

Přípustnost podmíněného zastavení trestního stíhání určuje státní zástupce, kdy lze důrazně doporučit aktivní jednání a spolupráci obviněného řidiče. Podmínkou je doznání viny, nahrazení škody poškozenému formou alespoň ohlášení škody na pojišťovně, omluvy poškozenému a zpravidla také poskytnutí finanční pomoci poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Po podání obžaloby státním zástupcem trestní soud pak dle specifik případu vydá trestní příkaz nebo nařídí hlavní líčení. V rámci hlavního líčení probíhá výslech obviněného řidiče a jsou prováděny veškeré důkazy včetně výslechů svědků a znalců z oboru silniční dopravy a z oboru zdravotnictví. Hlavní líčení zpravidla končí vynesením rozsudku. Proti odsuzujícímu rozsudku může obžalovaný podat odvolání k nadřízenému soudu. Odvolání je přípustné pouze ve stanovené lhůtě.

Dopravní nehoda se zraněním trestný čin nemusí tedy skončit řízením před trestním soudem, ale může nastat podmíněné zastavení trestního stíhání.

Právní pomoc řidičům

Dopravní nehoda se zraněním trestný čin je spojení, které řešíte? Hrozí vám nebo byli jste obviněni z ublížení na zdraví z nedbalosti nebo z těžkého ublížení z nedbalosti po autonehodě? Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc vám poskytne specializovaný advokát pro oblast dopravních nehod a trestní obhajoby.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.