Právní pomoc při jednání s pojišťovnou

Po dopravní nehodě je nutné neprodleně nahlásit nehodu své pojišťovně povinného ručení a poskytnout potřebnou součinnost tak, aby pojišťovna mohla také řádně prošetřit okolnosti dopravní nehody a poskytnout odškodnění poškozeným. Obviněný dopravní nehodou by měl následně potvrzení o nahlášení škodné události a informaci o vyplaceném odškodnění poškozeným předložit jako důkaz do probíhající trestního řízení.

Pokud poškozený uplatní náhradu škody do trestního řízení vůči obviněnému, měl by obviněný kontaktovat pojišťovnu vozidla z povinného ručení. V některých případech může nastat situace, že obviněný bude shledán trestním soudem povinným k náhradě škody z hlediska nemajetkové újmy, avšak pojišťovna odmítne poskytnout plnou výši nemajetkové újmy s odůvodněním, že nebyla informována o této uplatněné náhradě obviněným nebo se obviněný neřídil pokyny pojišťovny.

Komunikace a spolupráce s pojišťovnou povinného ručení vozidla, kterým byla způsobena dopravní nehodou, je zásadní pro ochranu obviněného z hlediska případných dalších majetkových újem.

Zajišťujeme kompletní komunikaci s pojišťovnou k ochraně vašich práv a zajištění potřebné součinnosti, kterou bude vyžadovat pojišťovna.

Nejčastější trestné činy v dopravě, se kterými pomáháme našim klientům

Poskytneme vám profesionální právní pomoc v celém trestním řízení. Prosazujeme a chráníme vaše práva od počátečního vysvětlení na policii, přes komunikaci se státním zástupcem, až po hlavní líčení před trestním soudem.

Proč využít našich služeb

Jak získat právní pomoc

Právní pomoc řidičům poskytujeme zejména v Praze a okolí.

Kontaktujte nás

Napište nám pomocí formuláře

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.