Ublížení na zdraví při dopravní nehodě

Jaké následky může mít pro řidiče ublížení na zdraví při dopravní nehodě třetí osobě, pokud zavinil autonehodu? Odpověď se rychle dozvíte v článku.

Pokud jste obětí dopravní nehody se zraněním a nikoliv obviněným řidičem, pak klikněte ZDE.


Autonehoda a ublížení na zdraví

Autonehoda se zraněním, které není jen lehkého charakteru, zpravidla znamená zahájení trestního stíhání viníka nehody. Ublížení na zdraví při dopravní nehodě má tedy zásadní význam z hlediska odpovědnosti řidiče v pozici viníka nehody. Obvykle viník nehody nechtěl způsobit zranění třetí osobě úmyslně, kdy se hovoří o nedbalostních trestných činech.

Zavinění autonehody


Ublížení na zdraví při dopravní nehodě

Ublížení na zdraví při dopravní nehodě obvykle pro viníka nehody znamená trestní stíhání pro trestný čin:

  • ublížení na zdraví z nedbalosti; nebo
  • těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti; a pokud je následkem úmrtí poškozeného
  • usmrcení z nedbalosti.

V rámci ublížení na zdraví z nedbalosti u autonehody je trestní sazba až tři roky odnětí svobody a u těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti šest měsíců až čtyři léta. Zpravidla je však trest odnětí svobody podmíněně odložen u dopravních trestných činů nedbalostního charakteru (každý případ je však individuální).

Ublížení na zdraví při dopravní nehodě


Postup policie při vyšetřování

Policie při prověřování a následném vyšetřování ublížení na zdraví při dopravní nehodě vychází zejména ze znaleckých posudků z oborů dopravy ke stanovení nehodového děje a znaleckých posudků z oboru zdravotnictví k posouzení zdravotních následků pro poškozeného. Dalšími důkazy jsou výslechy účastníků nehody, svědků, listinné důkazy, plánek místa nehody, aj.

Obviněnému ze způsobení autonehody lze doporučit být aktivní a využívat své práva stanovená trestním řádem, kdy je obviněný například oprávněn nahlížet do trestního spisu.


Podmíněné zastavení trestního stíhání

Po skončení vyšetřování ublížení na zdraví při dopravní nehodě rozhodne zpravidla státní zástupce, zda podá obžalobu vůči řidiči (bude tak nařízeno hlavní líčení před trestním soudem) nebo podmíněně zastaví trestní stíhání řidiče (zjednodušeně řečeno nebude případ již projednán před trestním soudem).

K podmíněnému zastavení trestního stíhání u ublížení zdraví při dopravní nehodě je obvykle však potřebné doznání viny řidičem, projev lítosti vůči poškozenému (například omluvný dopis po autonehodě) a zpravidla také poskytnutí finanční kompenzace poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení vozidla řidiče.

Viník dopravní nehody


Právní pomoc řidičům

Řešíte tuto životní situaci? Můžete se na nás obrátit. Poskytujeme kompletní právní pomoc řidičům v trestní obhajobě při ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.