Usmrcení z nedbalosti – dopravní nehoda

Hrozí vám nebo byli jste obviněni z usmrcení z nedbalosti pro dopravní nehodě? Přečtěte si tento článek a získejte informace.

Pokud jste pozůstalými po oběti dopravní nehody a nikoliv obviněným řidičem, pak klikněte ZDE.


Dopravní nehoda s následkem smrti

Když nastane dopravní nehoda s následkem smrti osoby, která nehodu nezavinila, pak hrozí odpovědnému řidiči trestní stíhání. Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda je spojení, které se tedy vztahuje k úmrtí poškozeného při dopravní nehodě. Každý rok zahyne na českých silnicích několik stovek poškozených. Jaká trestní sazba hrozí obviněnému řidiči?

Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda


Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda

V případě usmrcení z nedbalosti u autonehody hrozí obviněnému řidiči trest odnětí svobody na jeden rok až šest let. Na dvě léta až osm let bude řidič potrestán trestní soudem, jestliže při autonehodě hrubě porušil pravidla silničního provozu. Při určení trestu se samozřejmě přihlíží k tomu, zda se jedná o první zaviněnou autonehodu řidiče, zda byl řidič pod vlivem alkoholu nebo drog, či zda se jednalo o agresivní jízdu. V praxi se lze setkat s tím, že soud sice uloží trest odnětí svobody, ale podmíněně jej odloží (tzv. “podmínka”). Každý případ usmrcení z nedbalosti u autonehody je individuální a záleží na posouzení všech okolností případu.

Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda.

Jsem viník autonehody


Znalecké posudky v trestním řízení

Zásadní roli v trestních případech usmrcení z nedbalosti s následkem smrti v dopravě mají znalecké posudky z oboru dopravy, které posuzují nehodový děj z hlediska odpovědnosti konkrétního účastníka za autonehodu. Znalec vychází obvykle z fotodokumentace a plánku místa nehody, zaznamenaných stop, ohledání vozidla, výpovědí účastníků nehody a svědků a dalších důkazů. Z hlediska úmrtí poškozeného se také využívají znalecké posudky z oboru zdravotnictví.

Obviněný řidič má právo nahlížet do trestního spisu a seznámit se s těmito znaleckými posudky. Při skončení vyšetřování na policii je také oznámeno obviněnému řidiči, že může prostudovat trestní spis ve stanovený termín.

Viník dopravní nehody

Jsem viník autonehody

Pokud je řidič přesvědčen o své vině za autonehodu (a důkazy neprokazují opak), pak lze doporučit řidiči, aby kontaktoval pozůstalé k projevu lítosti a poskytnutí pomoci (sociální, finanční, aj.). Samozřejmostí je omluva pozůstalým. Jedná se o složitou lidskou situaci zejména u usmrcení z nedbalosti při dopravní nehodě, kdy řidič nezpůsobil autonehodu úmyslně, ale obvykle chvilkovou nepozorností, následkem stresu nebo únavy. Zároveň není jisté, zda budou mít zájem o přijetí projevu lítosti. V některých případech může pomoci probační a mediační služba k navázání kontaktu.

S ohledem na riziko trestu odnětí svobody doporučujeme viníkovi nehody obratem vyhledat advokáta pro obhajobu v trestním řízení a nalezení vhodného přístupu k případu. Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda je spojení vyhledávané v této životní situaci.


Advokát na trestní právo: Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda

Hrozí vám nebo byli jste obviněni z usmrcení nedbalosti po autonehodě? Můžete se na nás obrátit. Jsme advokáti, kteří vám mohou poskytnout komplexní právní pomoc v trestním řízení včetně pomoci při jednání s poškozeným a vaší pojišťovnou.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.