Těžké ublížení na zdraví autonehoda

Hrozí vám nebo byli jste obviněni z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti po autonehodě? Přečtěte si článek a získejte informace.

Pokud jste obětí dopravní nehody se zraněním a nikoliv obviněným řidičem, pak klikněte ZDE.


Dopravní nehoda se zraněním

Když nastane dopravní nehoda se zraněním osoby, která autonehodu nezavinila a zároveň se jedná o vážnější újmu na zdraví, pak hrozí odpovědnému řidiči trestní stíhání. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda je spojení, které se vztahuje k ublížení na zdraví při dopravní nehodě. Ročně nastanou stovky dopravních nehod s velmi vážnými zdravotními následky, kdy je řada řidičů trestně stíhána pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda


Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda

V případě těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti u dopravních nehod hrozí trest odnětí svobody až na 4 roky a zákaz řízení motorových vozidel. Často však viník dopravní nehody je sice odsouzen k trestu odnětí svobody, ale s podmíněným odkladem (tzv. “podmínkou”), a to zejména za situace, že se jedná o první zaviněnou autonehodu a řidič nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Každý případ je však individuální a uložení trestu je na rozhodnutí trestního soudu.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda.

Usmrcení z nedbalosti dopravní nehoda

Co je těžká újma na zdraví?

Těžkou újmu na zdraví se rozumí delší dobu trvající porucha zdraví v souvislosti s autonehodou (zpravidla léčba delší než 6 týdnů) a některé vyjmenované případy dle trestního zákoníku, a to konkrétně:

  • zmrzačení,
  • ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti,
  • ochromení údu
  • ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí,
  • poškození důležitého orgánu,
  • zohyzdění,
  • vyvolání potratu nebo usmrcení plodu,
  • mučivé útrapy.

Těžká újma na zdraví u poškozeného se zjišťuje z lékařských zpráv poškozeného a související pracovní neschopnosti. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda je tak spojení, které je výrazně spojeno s lékařskou vědou.


Znalecký posudek v trestním řízení

Posuzování zda nastala těžká újma na zdraví v souvislosti s autonehodou závisí především na závěrech znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, který je obvykle vypracován znalcem určeným policií. Znalec při vypracování znaleckého posudku vychází ze zdravotnické dokumentace poškozeného. V rámci vyšetřování autonehody u policie je obviněný řidič oprávněn nahlédnout do trestního spisu a seznámit se s tímto znaleckým posudkem. Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda je spojeno tak s odbornými otázkami z oblasti zdravotnictví.

Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda.

Zavinění autonehody

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Po skončení vyšetřování autonehody rozhodne státní zástupce, zda podá vůči řidiči obžalobu (bude tedy nařízeno hlavní líčení u trestního soudu) nebo rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání (zjednodušeně řečeno neproběhne trestní soud). V usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání je vymezena obviněnému řidiči zkušební doba a případné další omezení jako je zákaz řízení (nikoliv však vždy). Jestliže obviněný dodrží zkušební dobu a vede řádný život, je stanoveno, že se osvědčil a trestní stíhání končí.

Rozhodnutí o přípustnosti podmíněného zastavení trestního stíhání je pouze na státním zástupci, kdy lze doporučit aktivní jednání obviněného řidiče. Podmínkou je doznání viny, nahrazení škody poškozenému formou ohlášení škody na pojišťovně, alespoň omluvy poškozenému a zpravidla také poskytnutí finanční pomoci poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Pokud je podána obžaloba státním zástupcem k trestnímu soudu, pak obvykle soud vydá trestní příkaz se stanoveným trestem nebo nařízeno hlavní líčení s konkrétním datem. Na hlavním líčení také proběhne výslech obviněného řidiče a jsou prováděny veškeré důkazy včetně výslechů svědků a znalců z oboru silniční dopravy a případně také z oboru zdravotnictví. Hlavní líčení zpravidla končí vynesením rozsudku. Proti odsuzujícímu rozsudku může obžalovaný podat odvolání k nadřízenému soudu, pozor však na lhůtu k odvolání.


Advokát na trestní právo: Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda

Hrozí vám nebo byli jste obviněni z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti po autonehodě? Můžete se na nás obrátit. Jsme advokáti, kteří vám mohou poskytnout komplexní právní pomoc v trestním řízení včetně pomoci při jednání s poškozeným a vaší pojišťovnou.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.