Jak na podmíněné zastavení trestního stíhání u dopravní nehody

Zavinili jste autonehodu a řešíte jak na podmíněné zastavení trestního stíhání? Poradíme v článku.

Jsem viník autonehody

Podmíněné zastavení trestního stíhání je rozhodnutí státního zástupce nebo trestního soudu často využívané v oblasti autonehod. Ať se člověk snaží být sebeopatrnější, každému z nás se může stát, že zaviní dopravní nehodu, při níž dojde ke zranění osob. Stačí k tomu malá nepozornost, přehlédnutí, oslnění sluncem či jiná nešťastná shoda náhod.

Pokud při dopravní nehodě jako řidič způsobíte vážnější újmu na zdraví třetí osobě, obvykle proti vám bude zahájeno trestní stíhání za ublížení na zdraví z nedbalosti anebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případech, kdy ublížení na zdraví při dopravní nehodě způsobí smrt poškozeného, se jedná zpravidla o trestný čin usmrcení z nedbalosti.

Viník dopravní nehody

Co je podmíněné zastavení zastavení trestního stíhání

Jestliže jste viníkem dopravní nehody se zraněním, pak je často vaším cílem podmíněné zastavení trestního stíhání. Co to znamená?

Podmíněné zastavení trestního řízení je procesním nástrojem v trestním řízení, které může vydat státní zástupce v přípravném řízení nebo trestní soud. Jakožto obviněný se totiž můžete vyhnout odsouzení v trestním řízení, když se rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Dojde-li k podmíněnému zastavení trestního stíhání, bude vám jako obviněnému stanovena zkušební doba a případně další omezení nebo povinnosti (např. zákaz řízení). Pokud ve zkušební době prokážete, že vedete řádný život, celá věc skončí, nebude před soudem projednána a tím pádem nebudete uznán vinným trestním soudem. Velkou výhodou podmíněného zastavení je také fakt, že nebude mít záznam v trestním rejstříku. Pokud vzejdou pochybnosti o tom, zda jste vedl řádný život, může být trestní stíhání znovu zahájeno, věc bude projednána před soudem a pravděpodobně budete uznán vinným. Následně vám bude uložen trest.

Podmíněné zastavení trestního stíhání u dopravních nehod je často využívaný procesní institut, kdy je však nutné splnit několik zákonných podmínek.

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Jak na podmíněné zastavení trestního stíhání

Byť se jedná o opravdu nepříjemnou a stresující zkušenost, snažte se zachovat chladnou hlavu. K dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání lze doporučit být aktivní v trestním řízení. Podmíněně zastavit trestní stíhání může pouze státní zástupce nebo soud, a to se souhlasem obviněného při splnění několika zákonných podmínek.

Zásadní podmínkou pro podmíněné zastavení trestního stíhání je vaše plné doznání jako obviněného řidiče. Dalším předpokladem pro podmíněné zastavení trestného řízení je zajištění náhrady škody poškozenému nebo učinění jiných potřebných opatření k její nápravě. V rámci splnění podmínky náhrady škody poškozenému je vhodné obvykle postupovat tak, že se obviněný řidič omluví poškozenému, dále řádně nahlásí dopravní nehodu své pojišťovně a po celou dobu řešení dopravní nehody bude poskytovat pojišťovně maximální součinnost k odškodnění poškozeného z povinného ručení vozidla. Také doporučujeme uzavření dohody s poškozeným o poskytnutí přiměřené finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení jako projev dobré vůle vůči poškozenému. Aktivní přístup viníka nehody je vždy prospěšný.

Zákonné podmínky

Podle zákonných podmínek je možné trestní stíhání podmíněně zastavit v případě, že:

  • se jedná o přečin;
  • obviněný se k činu doznal;
  • obviněný nahradil škodu, pokud byla dopravní nehodou způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu;
  • vzhledem k osobě obviněného s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

O dosažení rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání by měl usilovat pouze ten, kdo je skutečným viníkem dopravní nehody. Jak již bylo zmíněno, podmíněné zastavení je možné pouze po doznání, tedy přiznání viny.

Podmíněné zastavení trestního stíhání u dopravních nehod vyžaduje obvykle komunikaci se státním zástupcem, zda považuje jednání a postup obviněného řidiče za dostačující k vydání rozhodnutí.

Právní pomoc řidičům

Způsobili jste dopravní nehodu a řešíte tuto nepříjemnou situaci? Nevíte si rady, jak na podmíněné zastavení trestního stíhání? Poskytujeme komplexní právní pomoc řidičům. Úvodní konzultace je zdarma. Můžete nás nezávazně kontaktovat k domluvě dalšího postupu a poskytnutí právní pomoci. Právní pomoc poskytujeme v Praze a okolí.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.