Řízení pod vlivem návykové látky a trestní stíhání

Řízení pod vlivem návykové látky, zejména alkoholu, představuje vážné riziko nejen pro bezpečnost na silnicích, ale také pro řidiče z hlediska hrozícího postihu. V České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem a v podstatě jakákoliv zjištěná hladina alkoholu v krvi řidiče může vést k vážným následkům. Dokonce i při hladině alkoholu v krvi nižší než 0.3 promile se jedná o přestupek, který může vést k vysokým sankcím. V tomto článku se podrobně zaměříme na důsledky řízení pod vlivem návykových látek a na to, jak se v takové situaci správně chovat.

Řízení pod vlivem návykové látky

V České republice jsou právní normy týkající se řízení pod vlivem návykové látky přísné. Řidiči, u kterých je zjištěna hladina alkoholu v krvi nižší než 0,3 promile, jsou vystaveni riziku vysokých sankcí. Ty v rámci přestupkového řízení zahrnují finanční pokutu v rozmezí od 2 500 do 20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku.

Pokud je řidiči naměřena hladina alkoholu v krvi vyšší než 0,3 promile, sankce se také v rámci přestupkového řízení rozšiřují o přidělení trestných bodů. V takovém případě hrozí řidiči pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel na dobu od šesti měsíců do jednoho roku a přidělení sedmi trestných bodů.

V případě, kdy je řidiči zjištěna hladina alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, věc je již obvykle řešena v rámci trestního řízení. V takovém případě o vině a trestu rozhodují soudy. Řidiči může být uložen peněžitý trest, jejíž výši určí soud na základě specifických okolností (v rámci desetitisíců korun), dále je pravidelně ukládán trest zákazu řízení na dobu v délce podle okolností v rozpětí jednoho až deseti let a v krajních extrémních případech (např. opakované přistižení při jízdě pod vlivem návykové látky) je možný i trest odnětí svobody.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Řízení pod vlivem návykové látky riziko trestního stíhání nebo jen přestupek?

Hranici mezi tím, kdy se při řízení pod vlivem návykové látky jedná o přestupek nebo trestný čin představuje míra ovlivnění řidiče alkoholem, kdy tato hranice je ustálena na hodnotě 1 promile alkoholu v krvi. V případě, kdy je řidič přistižen při řízení pod vlivem návykové látky a je mu naměřena hladina alkoholu v krvi menší než 1 promile, tak je to považováno za přestupek. I tento přestupek je spojen s vysokými sankcemi, které mohou způsobit značné komplikace pro řidiče, jak bylo uvedeno výše.

Pokud však hladina alkoholu v krvi překročí 1 promile, situace se stává vážnější a věc bývá pravidelně kvalifikována jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, za který hrozí přísnější sankce.

Dopravní nehoda se zraněním při řízení pod vlivem návykové látky

Pokud dojde k zaviněné dopravní nehodě během řízení pod vlivem návykové látky a řidič zraní další osobu, je situace mnohem vážnější.

Pokud je zraněná osoba neschopna svého obvyklého života po dobu delší než 7 dní, jedná se o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud je tato doba delší než 6 týdnů, jedná se o trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Konečný trest pro řidiče nelze předvídat, jelikož záleží na mnoha okolnostech. Mezi tyto okolnosti patří míra ovlivnění alkoholem, která může značně ovlivnit závažnost trestu. Dalším důležitým faktorem je způsobená škoda, která může zahrnovat jak fyzické zranění, tak i materiální škody způsobené nehodou.

Je důležité si uvědomit, že v takovém případě trest může zahrnovat nejen peněžitý trest a zákaz řízení, ale v některých případech i trest odnětí svobody. Způsobení zranění pod vlivem alkoholu je významné přitěžující okolnost. Proto je v takových situacích vhodné využít služeb advokáta, který může výrazně pomoci toto riziko snížit anebo eliminovat, jakož i usnadnit průběh trestního řízení, které se vede v důsledku dopravní nehody se zraněním pod vlivem návykové látky.

Řízení pod vlivem návykové látky

Odmítnutí zkoušky na návykovou látku

Zákon stanovuje, že každý řidič je povinen se podrobit dechové zkoušce na pokyn strážníka. Odmítnutí této zkoušky je považováno za přestupek a je spojeno s významnými sankcemi. Ty obsahují pokutu v rozmezí od 25 000 Kč do 50 000 Kč, zákaz řízení motorových vozidel na dobu od jednoho do dvou let a přidělení sedmi trestných bodů.

Je však důležité poznamenat, že se v roce 2024 očekává změna zákona, která zvýší trest za odmítnutí dechové zkoušky na 25 000 Kč až 75 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od 18 do 36 měsíců.

Kdo hradí vzniklou škodu a povinné ručení

Zákon stanovuje, že každý provozovatel motorového vozidla musí mít sjednané povinné ručení, které kryje škodu způsobenou viníkem nehody poškozenému. Pokud je však řidič přistižen při řízení pod vlivem návykové látky, ať už s hladinou alkoholu nad nebo pod 1 promile, pojišťovna uhradí škodu poškozenému, ale bude uplatňovat tzv. regresní nárok vůči viníkovi.

Regresní nárok je právo pojišťovny vymáhat od viníka nehody náhradu za částku, kterou vyplatila poškozenému. Řízení pod vlivem návykové látky je častou příčinou uplatnění regresního nároku pojišťovnou.

Jak postupovat při trestním stíhání pro řízení pod vlivem návykové látky

Klíčem k úspěšnému zvládnutí trestního stíhání za řízení pod vlivem návykové látky je aktivní přístup. Správně vedená obhajoba může významně zmírnit trest, což je pro většinu řidičů klíčové. V tomto procesu je neocenitelnou pomocí advokát specializující se na trestní právo, ideálně s důrazem na dopravní nehody. S odborníkem po vaší straně se celý proces stává méně stresující a lépe zvládnutelný.

Advokát vám poskytne nezbytné rady a zastupování před soudem i policejním orgánem. Navíc, advokát vám také pomůže s přípravou vaší obhajoby, včetně shromažďování důkazů, a vypracování strategie obhajoby. Pamatujte, že v těchto situacích je důležité být proaktivní a nečekat, až se situace vyřeší sama.

Mgr. Petr Škadra, advokát

Tipy a rady od advokáta

Doporučení se vyhnout řízení pod vlivem návykové látky je samozřejmě základním pravidlem, které by měl dodržovat každý řidič. Avšak pokud se přesto ocitnete v situaci, kdy čelíte právním důsledkům za takové jednání, je důležité vědět, jak postupovat. Profesionální právní zastoupení se v těchto případech stává nezbytností, zvláště pokud jste byli přistiženi při řízení s hladinou alkoholu v krvi nad 1 promile nebo jste zavinili dopravní nehodu se zraněním jiné osoby.

Právní pomoc advokáta

Čelit obvinění z řízení pod vlivem návykové látky může být nesmírně stresující a náročné. Vzhledem k přísnosti českých zákonů v této oblasti je nezbytné mít na své straně odbornou a zkušenou právní pomoc.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.