Zranění při dopravní nehodě a riziko trestního stíhání

Stačí vteřina rozptýlení, oslnění sluncem, překročení rychlostního limitu, a to vše může být příčinou dopravních nehod, které se nemusí vždy omezit jen na škody na voze, ale mohou vést ke zraněním. V tomto článku se zaměříme na téma zranění při dopravní nehodě a riziko trestního stíhání v jejich důsledku.

Pokud jste poškozeným dopravní nehodou a nikoliv podezřelým ze zavinění nehody, pak navštivte web pro oběti autonehod kliknutím ZDE.

Dopravní nehoda se zraněním

Dopravní nehoda se zraněním je termín, kterým označujeme jakoukoli dopravní nehodu, která vyústila v poškození zdraví a vyžádala si lékařské ošetření. Tato péče může zahrnovat jak krátkodobou, tak i dlouhodobou hospitalizaci.

Příčiny dopravních nehod jsou různé, ale mezi nejčastější patří nedostatečná koncentrace na řízení, nerespektování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, ignorování pravidel o přednosti v jízdě, mikrospánek za volantem a řízení pod vlivem alkoholu. Může se zdát, že se vás taková situace nemůže týkat, ale opak je pravdou. Stačí jen krátký okamžik nepozornosti, třeba pohled do mobilu nebo na okolní krajinu a můžete se stát účastníkem dopravní nehody se zraněním a pokud při zranění při dopravní nehodě je i její samotné zavinění na vaší straně – i pachatelem trestného činu.

Dopravní nehoda s lehkým zraněním

Zranění při dopravní nehodě – riziko trestního stíhání nebo jen přestupek?

Pokud zaviníte dopravní nehodu jejímž následkem je zranění jiné osoby – může se jednat o přestupek nebo trestný čin.

Pokud v důsledku zranění při dopravní nehodě je zraněná osoba omezena v důsledku zranění v běžném živote po dobu maximálně 7 dní, jedná se o přestupek. Pokud je však poškozená osoba omezena v běžném životě v důsledku utrpěného zranění po dobu delší než 7 dní, nehodu je možno klasifikovat na trestný čin ublížení z nedbalosti. Pokud je omezení v běžném životě dokonce delší než 6 týdnů, může se jednat o závažnější trestný čin těžkého ublížení z nedbalosti. Naopak pokud je poškozený omezen v běžném životě po dobu kratší 7 dní, může se jednat o přestupek.. Posouzení závažnosti zranění je předmětem zdravotnické dokumentace a ve složitějších případech znaleckém posudku zadávaného policií.

Pokud dokonce dojde v důsledku zaviněné dopravní nehody k úmrtí – jedná se o trestný čin usmrcení z nedbalosti.

Postup policie při vyšetřování zranění při dopravní nehodě

K vyšetřování zranění při dopravní nehodě je příslušná policie.

Prvním krokem v procesu vyšetřování je zjištění okolností nehody s cílem zjištění zavinění dopravní nehody. Policisté se snaží zjistit, zda byl řidič oslněn, zda byl pod vlivem alkoholu nebo jakékoliv jiné faktory, které mohly přispět k nehodě.

Dále policie zjišťuje závažnost zranění ke stanovení správné právní kvalifikace, zda se jedná o trestný čin či přestupek, a to obvykle pomocí znaleckého posudku z oboru zdravotnictví. Tento posudek je klíčový pro rozhodnutí, zda se jedná o přestupek, trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Ve složitějších případech je policí zadáván ke zpracování posudek z oboru dopravy, jehož cílem je pomoci zodpovědět otázku zavinění dopravní nehody.

Jakmile má policie ujasněnou otázku viníka dopravní nehody a otázku závažnosti zranění při dopravní nehodě vydává usnesení o zahájení trestního stíhání, které je doručeno viníkovi dopravní nehody, nyní označovanému jak tzv. obviněný. Zároveň je obvykle doručováno předvolání k výslechu obviněného. V rámci výslechu je obviněný dotazován na okolnosti dopravní nehody, jakož i další okolnosti, jako například jeho rodinné, osobnostní a majetkové poměry. Obviněný má právo účastnit se výslechu se svým obhájcem z řad advokátů, což lze jen doporučit. Dále má i právo nevypovídat, což ale nemusí být vždy nejlepší volbou, jak si řekneme dále.

Na konci procesu vyšetřování policie poskytne všechny dokumenty obsažené ve spisu k prostudování, kdy obviněný má právo pořídit si kopie spisového materiálu a doplnit listiny a navrhnout doplnění vyšetřování. Následně je spis odeslán státnímu zástupci, který může rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, jinak podává obžalobu k soudu k rozhodnutí o vině a trestu.

zranění při dopravní nehodě

Jak postupovat při trestním stíhání pro způsobení zranění při dopravní nehodě

Pokud byl řidič účasten na situaci, při které došlo ke zranění při dopravní nehodě na straně jiné osoby, má zpravidla představu o tom na čí straně je zavinění dopravní nehody. Je-li již proti vám zahájeno trestní stíhání je o tomto závěru přesvědčena i policie. Toto je nepochybně stresující situace, s ohledem na hrozící tresty, a proto je vhodné mít přehled o probíhajícím procesu a vědět, jak správně postupovat pro minimalizaci škodlivých následků.

Jedním z právních kroků by mělo být nahlásit dopravní nehodu u pojišťovny, u které máte sjednáno povinné ručení, přičemž je důležité si vyžádat potvrzení o nahlášení nehody.

Dále je vhodné poradit se s advokátem specializujícím se na dopravní nehody o dalším postupu. V první fázi je nutné si ujasnit na čí straně je zavinění dopravní nehody a tomu přizpůsobit obhajobu. Pokud jste přesvědčeni, že vina je na vaší straně může být vhodné usilovat o tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání a tomu přizpůsobit svoji obhajobu včetně výpovědi na policii.

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání?

Podmíněné zastavení trestního stíhání je rozhodnutí, které může učinit státní zástupce případně soud, pokud splníte určité podmínky. Toto rozhodnutí znamená, že i když je pro zranění při dopravní nehodě zahájeno trestní stíhání – toto může být zastaveno na zkušební dobu. Důsledkem je absence záznamu v rejstříku trestů a také se můžete vyhnout zákazu řízení. Po uplynutí zkušební doby je pak trestní řízení definitivně ukončeno.

Jak tedy můžete dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání?

Podmínkou pro tento postup je doznání viny a zajištění řádného odškodnění poškozené straně, což obnáší omluvu, kooperaci s pojišťovnou a případně poskytnutí určitých finančních prostředků poškozenému z vlastního jmění. Statní zástupce či soud může požadovat dodatečnou podmínku v podobě dobrovolného příspěvku do fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti nebo dobrovolný závazek je zdržení se řízení motorových vozidel na určitou dobu.

Pokud státní zástupce souhlasí s podmíněným zastavením trestního stíhání, vydá o tomto rozhodnutí a stanoví zkušební dobu. Tato doba je určitý časový úsek, během kterého viník musí prokázat, že vede řádný život. Splnění těchto podmínek vede k tomu, že přestože došlo ke zranění při dopravní nehodě – viník se vyhne trestu a nemá záznam v trestním rejstříku.

Advokát na dopravní právo

Rady od advokáta

Klíčem k úspěšnému řešení situace po zranění při dopravní nehodě je aktivní přístup řidiče. Je důležité udržovat otevřenou komunikaci s vaší pojišťovnou a pokud je to možné také s poškozeným. Nepřestávejte hájit své zájmy a pokud je to nutné, neváhejte vyhledat odbornou pomoc.

Advokát specializující se na zranění při dopravní nehodě vám poskytne cenné rady a jasný plán postupu. Také zprostředkuje komunikaci s pojišťovnou a pomůže vám navigovat se celým procesem, což vám výrazně ulehčí tuto náročnou situaci. Může za vás podávat návrhy a účastnit se vašeho výslechu u policie, případně i soudního jednání. Může rovněž komunikovat se státním zástupcem ohledně možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání.

Právní pomoc advokáta

Ocitnete-li se v situaci kdy dojde ke zranění při dopravní nehodě je právní podpora advokáta klíčová. Pomáhá nejen v navigaci procesem trestního řízení, což může vést k mírnějšímu trestu, ale také zvyšuje šanci na úspěšné dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.