Autonehoda se zraněním – Podmíněné zastavení trestního stíhání

Trestní stíhání kvůli zaviněné autonehodě se zraněním třetí osoby představuje pro každého nepříjemnou a velmi stresující záležitost. Naštěstí existuje právní postup, který umožňuje vyhnutí se projednání nehody před soudem a zápisu do trestního rejstříku. Nazývá se podmíněné zastavení trestního stíhání. V tomto článku se budeme podrobně zabývat tím, co to vlastně podmíněné zastavení trestního stíhání je a jak jej lze dosáhnout.

Dopravní nehoda se zraněním

Zaviněná dopravní nehoda bez zranění třetí osoby je již sama o sobě komplikovaná situace, která může mít za následek pokutu a nutnost komunikace s příslušnými orgány a pojišťovnou. Nicméně, situace se stává mnohem vážnější, pokud je nehodou způsobeno zranění třetí osoby. V případě lehkého zranění je možné očekávat přestupkové řízení s finančními sankcemi v rozmezí 25 000 Kč až 50 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel na dobu od jednoho do dvou let. V případě trestního stíhání za způsobení vážnějšího zranění je možná finanční sankce ještě o něco vyšší a může vám být uložen až desetiletý zákaz řízení.

Autonehoda se zraněním podmíněné zastavení trestníhostíhání

Kdy vám tedy hrozí trestní stíhání?

Zda bude dopravní nehoda se zraněním klasifikována jako přestupek nebo trestný čin závisí především na závažnosti zranění poškozené osoby. Pokud zdravotní omezení trvá déle než sedm dní, jedná se o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. V případě, že délka zdravotního omezení přesáhne šest týdnů, nehoda se kvalifikuje jako vážné ublížení na zdraví z nedbalosti. Pokud je proti vám zahájeno trestní stíhání a jste viníkem dopravní nehody, podmíněné zastavení trestního stíhání bývá ve většině případů ideálním způsobem řešení.

Postup policie při vyšetřování

K vyšetřování zranění při dopravní nehodě je příslušná policie. Prvním krokem v procesu vyšetřování je posouzení okolností nehody s cílem zjištění zavinění dopravní nehody. Policisté se snaží zjistit, zda byl řidič oslněn, zda byl pod vlivem alkoholu nebo jakékoliv jiné faktory, které mohly přispět k nehodě.

Dále policie zjišťuje závažnost zranění ke stanovení správné právní kvalifikace. Tedy zda se jedná o trestný čin či přestupek, a to obvykle pomocí znaleckého posudku z oboru zdravotnictví. Tento posudek je klíčový pro rozhodnutí, zda se jedná o přestupek, trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo dokonce trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Ve skutkově složitějších případech je policí zadáván ke zpracování také posudek z oboru dopravy, jehož cílem je pomoci zodpovědět otázku zavinění dopravní nehody.

Jakmile má policie ujasněnou otázku zavinění dopravní nehody a otázku závažnosti zranění utrpěného při dopravní nehodě vydává usnesení o zahájení trestního stíhání. Usnesení je poté doručováno viníkovi dopravní nehody, nyní označovanému jak tzv. obviněný. Zároveň je mu obvykle doručováno předvolání k výslechu obviněného. V rámci výslechu je obviněný dotazován na okolnosti dopravní nehody, jakož i další okolnosti, jako například jeho rodinné, osobní a majetkové poměry. Obviněný má právo účastnit se výslechu se svým obhájcem z řad advokátů, což lze v takové situaci jen doporučit. Současně má obviněný právo nevypovídat, což ale nemusí být vždy nejlepší volbou, jak si přiblížíme dále.

Na konci procesu vyšetřování, policie poskytne všechny dokumenty obsažené ve spisu k prostudování. Obviněný má právo pořídit si kopie spisového materiálu, popřípadě doplnit listiny a navrhnout doplnění vyšetřování. Následně je spis odeslán státnímu zástupci, který může rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo podat obžalobu k soudu k rozhodnutí o vině a trestu.

Jsem viník autonehody

Co je podmíněné zastavení trestního stíhání?

Jak již bylo uvedeno, podmíněné zastavení trestního stíhání představuje možnost, jak se vyhnout hlavnímu líčení před soudem a následným sankcím a trestům, včetně jejich zápisu do trestního rejstříku. I když je pro zranění při dopravní nehodě zahájeno trestní stíhání, toto může být následně prostřednictvím podmíněného zastavení tresního stíhání zastaveno na zkušební dobu. Důsledkem je absence záznamu v rejstříku trestů a také v některých případech možnost vyhnout se uložení zákazu řízení. Po uplynutí zkušební doby je pak trestní řízení definitivně ukončeno.

Je však důležité zdůraznit, že pokud se rozhodnete usilovat o podmíněné zastavení trestního stíhání, je nezbytné plné doznání viny. O možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání rozhoduje státní zástupce, případně v řízení před soudem soudce. Tento posoudí všechny okolnosti případu a to jestli byly splněny všechny zaákonem stanovené požadavky pro podmíněné zastavení trestního stíhání.

Podmínky pro podmíněné zastavení trestního stíhání

Pro dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání je nutné splnit několik zákonem stanovených požadavků, které státní zástupce či případně soud pečlivě posoudí před rozhodnutím o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Prvním a základní podmínkou je plné přiznání viny. Pokud si nejste jisti svou vinou, není většinou vhodné usilovat o podmíněné zastavení trestního stíhání. Druhým požadavkem je řádné odškodnění poškozené strany. To nejlépe zahrnuje formální omluvu, ideálně ve formě omluvného dopisu, řádné nahlášení dopravní nehody a poskytování součinnosti vaší pojišťovně povinného ručení. Posledním, sice dobrovolným, ale neméně důležitým krokem je nabídka finančního plnění poškozenému z vlastních prostředků. Jde o plnění nad rámec odškodnění ze standardního povinného ručení sjednaného v pojišťovně.

Statní zástupce či soud mohou požadovat dodatečnou podmínku v podobě dobrovolného příspěvku do fondu určeného na pomoc obětem trestné činnosti nebo dobrovolný závazek je zdržení se řízení motorových vozidel na určitou dobu.

Pokud státní zástupce souhlasí s podmíněným zastavením trestního stíhání, vydá o tomto rozhodnutí a stanoví příslušnou zkušební dobu. Tato doba je určitý časový úsek, během kterého viník musí prokázat, že vede řádný život. Splnění uložených podmínek vede k tomu, že přestože došlo ke zranění při dopravní nehodě, vyhne se viník uložení trestu a nemá záznam v trestním rejstříku.

Advokát na dopravní právo

Tipy a rady od advokáta

Pro dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání je nezbytné projevit vysokou míru aktivity během celého vyšetřovacího a případně soudního procesu. V první řadě je klíčové podrobně zhodnotit vaši procesní situaci a konzultovat ji s advokátem specializujícím se na oblast dopravních nehod. Tento odborník vám poskytne nezbytné rady a navrhne následný postup na míru vaší situaci.

Využití služeb zkušeného advokáta, který se zaměřuje na dopravní nehody, může být významným krokem k úspěšnému řešení vašeho případu. Ať už se jedná o dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání, jednání s pojišťovnou, u které máte sjednané povinné ručení, nebo o proces odškodnění, advokát vám poskytne komplexní podporu a učiní celý případ srozumitelnějším a jasnějším.

Na závěr je opětovně vhodné zdůraznit význam formální omluvy poškozené straně, ideálně ve formě omluvného dopisu. V tomto dopise by měla být vyjádřena nejen formální omluva, ale zejména i lítost a podpora za způsobenou situaci. Tento krok neslouží pouze jako slušnost z vaší strany, ale může mít pro vás kladné právní důsledky v rámci trestního řízení, včetně případné možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání. Vždy je zásadní uchovat potvrzení o odeslání dopisu a jeho kopii, aby byl tento akt řádně zdokumentován a mohl být použit v případném soudním řízení.

Právní pomoc advokáta

Jste si jistí, že jste viníkem dopravní nehody a chcete usilovat o podmíněné zastavení trestního stíhání? Nechte si pomoci od odborníka. Nabízíme vám služby zkušeného advokáta, který se specializuje na dopravní nehody. S naší profesionální právní pomocí získáte nejen klíčové rady, ale také komplexní podporu v průběhu celého procesu řešení vaší dopravní nehody.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.