Trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Je všeobecně známo, že řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu je protiprávní jednání a může být potrestáno vysokými sankcemi, pokud se to prokáže. Porušení tohoto zákazu může mít důsledky jak v přestupkovém, tak v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že v České republice platí nulová tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu, je sankce nevyhnutelná i při přítomnosti minimálního množství alkoholu v krvi. Hrozící tresty se však liší v závislosti na míře ovlivnění alkoholem. Jaký tedy hrozí trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile?

Jaký je trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Jaký ale hrozí trest za řízení pod vlivem alkoholu při hladině alkoholu v krvi nad 1 promile? Pokud zjištěná hladina alkoholu v krvi řidiče přesáhne hodnotu 1,00 g/kg (1 promile), je velmi pravděpodobné, že bude zahájeno trestní řízení. Konkrétně se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Pokud je prokázána vina, trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile, který může být řidiči uložen může představovat zákaz řízení, peněžitý trest a v extrémních případech dokonce i trest odnětí svobody (např. v případě opakovaného řízení pod vlivem alkoholu nebo způsobení vážných následků). Maximální délka zákazu řízení může být až 10 let, ale ve většině případů se pohybuje mezi 1,5 a 3 lety v závislosti na okolnostech daného případu a osoby pachatele. Výše peněžitého trestu opět závisí na okolnostech případu, finanční situaci pachatele a dalším. Soud má relativně širokou pravomoc při zohledňování těchto faktorů, ale lze očekávat, že sankce dosáhnou desetitisíců Kč. Trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile je tedy velmi citelný. Druh těchto trestů, a hlavně jejich výši lze však ovlivnit dobře zvolenou obhajobou.

řízení pod vlivem alkoholu

Jaký je trest za řízení pod vlivem alkoholu pod 1 promile

Pokud je při dechové zkoušce zjištěno méně než 0,3 promile alkoholu, pácháte přestupek, který bude projednáván v rámci správního řízení. Trest za řízení pod vlivem alkoholu pod 0,3 promile může zahrnovat pokutu ve výši od 2 500 do 20 000 Kč a zákaz řízení trvající 6 měsíců až 1 rok. Při této hladině nepřidělují body bodového systému.

Pokud však při dechové zkoušce nadýcháte 0,3 promile alkoholu nebo více, stále jde o přestupek, avšak s vážnějšími důsledky. Správní orgán v rámci správního řízení může udělit trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile  ve výši 2 500 do 20 000 Kč, a také zákaz řízení na dobu 6 měsíců až 1 rok. Kromě toho vám bude přiděleno 7 bodů bodového systému.

Trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Odmítnutí dechové zkoušky

Při provádění silniční kontroly je řidič povinen na výzvu policisty (strážníka) podrobit se orientační dechové zkoušce, aby se ověřilo, zda je ovlivněn alkoholem. Jestliže tuto zkoušku odmítne, spáchá přestupek, který je postihován pokutou ve výši 25 000,- Kč až 50 000,- Kč a zákazem řízení motorových vozidel na dobu 1 roku až 2 let. Rovněž bude přiděleno 7 bodů bodového systému. Odmítnutí dechové zkoušky tedy sebou nese trest, který je přísnější než trest hrozící za řízení pod vlivem alkoholu pod 1 promile. Na druhou stranu odmítnutí dechové zkoušky může zabránit zjištění míry alkoholu v krvi, a řidiči, se tak může vyhnout trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile. Byť výše uvedené sankci za odmítnutí dechové zkoušky se nevyhne.

Lze poukázat na to, že od roku 2024 se chystá změna zákona a sankce za odmítnutí podrobit se dechové zkoušky se mají zpřísnit. Za odmítnutí podrobit se dechové zkoušce bude nově hrozit pokuta 25 000,- Kč až 75 000,- Kč a zákaz řízení od 18 do 36 měsíců. Tato sankce tedy hrozící trest za řízení pod vlivem alkoholu v rámci správního řízení výrazně převyšuje, avšak nikoliv hrozící trest v řízení trestním.

Co když způsobím při nehodě pod vlivem alkoholu škodu?

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu nad 1 promile nebo pod 1 promile má také dopad na pojištění vozidla řidiče viníka nehody. Povinné ručení je zákonné pojištění, které obvykle kryje škody způsobené při dopravních nehodách. Nicméně, v případě, kdy nehodu zaviní řidič pod vlivem alkoholu, pojišťovna hradí škodu poškozené osobě, která utrpěla škodu na životě, zdraví nebo majetku. Následně pojišťovna může po viníkovi nehody vymáhat vyplacenou částku. Toto se nazývá regresivní nárok pojistitele. Řízení pod vlivem alkoholu je typickou výlukou z pojištění a pojišťovna proto nebude plnit ani viníkovi nehody, pokud má sjednané havarijní pojištění. Toto platí bez ohledu na to, zda se jedná o řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile nebo pod 1 promile.

Trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile bude mít přesah také do pojistného práva a regresivní plnění.

Advokát na dopravní právo

Tipy a rady od advokáta

Pokud je ovlivnění alkoholem nízké – odmítnutím dechové zkoušky si řidič přivodí sankci vyšší, než jaký by hrozil trest za řízení pod vlivem alkoholu při podstoupení dechové zkoušky.

Právní pomoc advokáta

Řešíte trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile? Využijte služeb specializovaného advokáta Mgr. Petra Škadry, který se zaměřuje na tuto problematiku. Trest za řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile a související řízení řeší v Praze a okolí.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.