Řízení pod vlivem alkoholu. Jaká je právní odpovědnost?

Řízení pod vlivem alkoholu sebou přináší právní odpovědnost za takové jednání. V článku poradíme, kdy se jedná o přestupek anebo trestný čin.

Řízení pod vlivem alkoholu: Přestupek nebo trestný čin?

Vzhledem k tomu, že platí nulová tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu, tak i minimální množství alkoholu v krvi se neobejde bez trestu. V případě, že nadýcháte méně než 0,3 promile alkoholu, dopouštíte se přestupku, který se bude projednávat v rámci správního řízení. Může vám být uložena pokuta v rozmezí od 2 500 do 20 000 Kč. Také vám hrozí zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok.

Pokud budete řídit automobil pod vlivem alkoholu a při dechové zkoušce nadýcháte 0,3 promile a více, bude se stále jednat o přestupek, avšak o jeho závažnější formu. Správní orgán v rámci správního řízení rozhodne o výši pokuty, která může být v rozmezí od 2 500 do 20 000 Kč a zákazu řízení až na 6 měsíců až 1 rok. Dále vám navíc bude automaticky přiděleno 7 trestných bodů.

Jakmile usednete za volant ve stavu vylučujícím způsobilost a nadýcháte více než 1 promile, může být vaše jednání klasifikováno jako trestný čin. Konkrétně se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, a kromě peněžité pokuty a zákazu řízení vám bude hrozit také pobyt ve vězení až na 3 roky. Může vám být udělena pokuta ve výši od 25 000 do 50 000 korun a zákaz řízení. Délka zákazu řízení může uložena v délce až 10 let, ale obvyklé rozpětí jsou 1 až 3 roky. Automaticky vám také bude přiděleno 7 trestných bodů.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Dopravní nehoda bez zranění

Pokud se dostanete do situace, kdy usednete za volant pod vlivem alkoholu a způsobíte svou jízdou dopravní nehodu, avšak nikdo nebude zraněn, budete stíhán ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Co vás čeká? Hrozit vám bude odnětí svobody v rozmezí od 6 měsíců do 3 let, peněžitý trest i zákaz řízení. Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu představuje poměrně přísné potrestání řidiče.

Řízení pod vlivem alkoholu a způsobení dopravní nehody představuje vážnou situaci pro viníka nehody.

Dopravní nehoda se zraněním

Řízení pod vlivem alkoholu a způsobení autonehody se zraněním? Takové jednání bude posuzováno nejen jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykových látek, ale také jako trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti (popř. těžké ublížení na zdraví z nedbalosti).

V souvislosti s dopravní nehodou se zraněním se v praxi obvykle setkáváme se třemi trestnými činy, a to:

  • ublížení na zdraví z nedbalosti (porucha zdraví, která znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů);
  • těžké ublížení na zdraví z nedbalosti (delší dobu trvající porucha zdraví v souvislosti s autonehodou, léčba je zpravidla delší než 6 týdnů);
  • usmrcení z nedbalosti.

Pro každý z těchto činů je pak zákonem stanovena trestní sazba. Za ublížení na zdraví z nedbalosti u autonehody hrozí viníkovi trest odnětí svobody až tři roky, zákaz činnosti a peněžitý trest. U těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí viníkovi trest odnětí svobody s dolní sazbou šest měsíců a horní sazbou čtyři roky, zákaz činnosti řízení vozidel a peněžitý trest.

řízení pod vlivem alkoholu

Jaký trest nebo kombinace trestů vám bude uložena, závisí na mnoha faktorech. Důležitá je míra ovlivnění alkoholem či výše způsobené škody. Svou roli hraje také minulost a zda viník nehody už má nějaké záznamy o dopravních deliktech.

Řízení pod vlivem alkoholu a dopravní nehoda se zraněním může vést k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.

Řízení pod vlivem alkoholu a regres pojišťovny při odškodnění

Řízení pod vlivem alkoholu má také vliv na pojištění vozidla viníka nehody. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla (povinné ručení) je zákonné pojištění, které obvykle kryje škody způsobené dopravní nehodou. V případě, kdy dopravní nehodu způsobí řidič, který je pod vlivem alkoholu, pak pojišťovna škodu osobě, které byla způsobena újma na jejím životě, zdraví či majetku, uhradí. Avšak po viníkovi autonehody může vyplacené plnění vymáhat. Jedná se tzv. regresivní nárok pojistitele. Řízení pod vlivem alkoholu je typickou výlukou z pojištění.

Právní pomoc advokáta

Řešíte řízení pod vlivem alkoholu a související trestní řízení? Každý případ je individuální a je nutné jej posoudit k určení právní odpovědnosti řidiče a správné obhajoby. Můžete se na nás obrátit. Právní pomoc poskytne náš specializovaný advokát Mgr. Petr Škadra. Právní pomoc poskytujeme v Praze a okolí.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.