Zavinění autonehody

Jak se posuzuje zavinění autonehody se zraněním třetí osoby? Odpověď se rychle dozvíte v článku.

Dopravní nehoda se zraněním

Pokud nastane dopravní nehoda se zraněním, které není marginální, pak je zpravidla prověřována policí autonehoda jako trestný čin. Zavinění autonehody policie posuzuje s ohledem na zdravotní následky poškozeného, a to zda bude autonehoda řešena v přestupkovém řízení nebo v trestním řízení, a to posuzováním lékařských zpráv a konzultací se znalci z oboru zdravotnictví. Nejčastěji je řidič trestně stíhán pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Zavinění autonehody


Trestní řízení dopravní nehoda

Zavinění dopravní nehody se zraněním tedy často znamená trestní řízení vůči řidiči. Trestní řízení lze rozdělit na přípravnou fázi, která probíhá na policii pod dozorem státního zástupce a řízení před trestním soudem. V přípravném řízení po sdělení obvinění řidiči nastává fáze vyšetřování. Zavinění autonehody je policií zkoumáno také z pohledu úmyslného nebo nedbalostního jednání řidiče. Obviněnému řidiči lze doporučit být aktivní v trestním řízení a zajímat se o stav vyšetřování například nahlédnutí do trestního spisu, což je právo obviněného garantované trestním řádem.

Jsem viník autonehody


Posuzování zavinění autonehody

Posouzení zavinění autonehody probíhá v přípravném řízení na policii, a to nejčastěji znaleckým posouzením nehodového děje znalcem z oboru dopravy. Tento znalec zpracovává posudek na základě plánku místa nehody, fotodokumentace, výpovědí účastníků a jiných důkazů. Znalecký posudek z oboru dopravy je stěžejním důkazem k otázce stanovení zavinění autonehody.

Advokát dopravní nehoda


Otázka spoluodpovědnosti poškozeného

V rámci trestního řízení a posouzení zavinění autonehody může nastat situace, že je rovněž stanovena spoluodpovědnost poškozeného na nehodovém ději. V takovém případě je na státním zastupitelství a trestním soudě do jaké míry se bude jednat o polehčující okolnost pro viníka nehody. Spoluodpovědnost poškozeného zpravidla vyplývá zejména ze závěrů znaleckého posouzení autonehody.


Řízení před soudem nebo podmíněné zastavení stíhání

Pokud není o vině řidiče pochybností, pak by cílem viníka autonehody mělo být dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání, o němž v přípravném řízení rozhoduje státní zástupce. Základní podmínkou podmíněného zastavení trestního stíhání u autonehody je doznání viníka nehody a nahrazení škody poškozenému, což se zpravidla realizuje nahlášením autonehody pojišťovně povinného ručení, omluvou poškozenému a často také poskytnutím finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení. Konečné rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání je na státním zástupci.

Jestliže jsou pochybnosti o vině řidiče za autonehodu, pak je nutné s řádně obhajovat před trestním soudem k prokázání neviny.


Právní pomoc řidičům

Řešíte zavinění autonehody a související trestní řízení? Můžete se na nás obrátit. Jsme advokáti, kteří vám mohou poskytnout komplexní právní pomoc v trestním řízení včetně pomoci při jednání s poškozeným a vaší pojišťovnou.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.