Tresty za řízení pod vlivem drog

Řízení pod vlivem drog je závažným jednáním, který má nejen nebezpečné, ale i trestněprávní důsledky. V České republice je jakýkoliv objem drog v krvi považován za porušení zákona a vede k vysokým sankcím. Dnes se podrobně zaměříme na tresty za řízení pod vlivem drog a další témata s nimi spojená stručně a srozumitelně.

Řízení pod vlivem drog

Řízení pod vlivem drog je vážný přestupek nebo trestný čin, který nastává, když je v krvi řidiče přítomna jakákoliv návyková látka. Nezáleží na tom, zda se jedná o alkohol, marihuanu, kokain nebo jinou látku. Každý, kdo se rozhodne usednout za volant s jakýmkoliv množstvím těchto látek v těle, se dopouští přestupku a může očekávat  tresty za řízení pod vlivem drog. Pokud je v krvi zjištěn větší objem návykové látky, může být tato činnost dokonce považována za trestný čin. V takovém případě může být řidič trestně stíhán a uložen i vyšší trest.

Řízení pod vlivem drog trestný čin nebo přestupek?

Návykové látky mají stanovený limit koncentrace v krvi (viz tabulka níže), který, pokud je překročen, vede k trestnímu stíhání, a tedy k trestům za řízení pod vlivem drog. Pokud tato hranice není překročena, jedná se o přestupek.

Specificky pro alkohol, pokud je v krvi detekováno méně než 1 promile (1,0 g/kg), je to považováno za přestupek. Pokud je koncentrace vyšší, jedná se o trestný čin.

Název drogyng/ml
9-THC (konopí)10
Methamfetamin (pervitin)150
Kokain75
Morfin200
Amfetamin150
Benzoylekgonin25
Extáze (MDMA)150

Tresty za řízení pod vlivem drog v případě přestupku

Tresty za řízení pod vlivem drog, či alkoholu, se liší v závislosti na koncentraci návykové látky v krvi. Pokud je tato hodnota nižší než hranice stanovená pro trestný čin, budete čelit sankcím, které, ačkoliv jsou nižší, mohou způsobit významné komplikace pro řidiče.

Uvedené lze ukázat na příkladu nejčastější návykové látky – alkoholu. V případě, že je v krvi zjištěno množství alkoholu, méně než 0,3 promile, může být uložena pokuta v rozmezí 2 500 Kč až 20 000 Kč a zákaz řízení na dobu od 6 měsíců do jednoho roku.

Pokud je v krvi více než 0,3 promile, ale méně než 1 promile alkoholu, tresty zůstávají stejné, ale přidává se k nim 7 trestných bodů. Tedy, budete čelit pokutě v rozmezí 2 500 Kč až 20 000 Kč, zákazu řízení na dobu od 6 měsíců do jednoho roku a 7 trestným bodům. Tyto sankce se vztahují rovněž na řízení pod vlivem ostatních drog uvedených v tabulce výše.

Řízení pod vlivem návykové látky

Tresty za řízení pod vlivem drog v případě trestného činu

Pokud se ocitnete v situaci, kdy jste usedli za volant pod vlivem drog a koncentrace alkoholu v krvi překročila 1 promile nebo jste přesáhli limit pro jiné látky uvedené v tabulce, musíte se připravit na možné trestní řízení.

Tresty za řízení pod vlivem drog mohou zahrnovat pokuty v řádech desetitisíců korun. Je důležité si uvědomit, že finální suma pokuty může být ovlivněna řadou faktorů. Soud při stanovení výše pokuty zohlední vaši finanční situaci a další okolnosti. Kromě finančních sankcí může být uložen také zákaz řízení v poměrně širokém rozpětí 1 až10 let. V extrémních případech, může být uložen i trest odnětí svobody a to zejména v případech zavinění dopravní nehody se zraněním.

I přes výše uvedené je důležité zdůraznit, že konečný výsledek může být ovlivněn správně zvolenou obhajobou. Profesionální právní zastoupení může významně ovlivnit konečnou výši trestu.  

Odmítnutí zkoušky na návykovou látku

Pokud jste vyzváni k dechové zkoušce během dopravní kontroly, je důležité si uvědomit, že máte právo tuto zkoušku odmítnout. Avšak takové rozhodnutí nese své následky. Odmítnutí dechové zkoušky je považováno za přestupek a je spojeno s vysokými sankcemi. Konkrétně může být uložena pokuta v rozmezí 25 000 Kč až 50 000 Kč, zákaz řízení na dobu od jednoho do dvou let a přidělení 7 trestných bodů.

Je důležité podotknout, že od roku 2024 se plánuje zvýšení těchto sankcí. Sankce se zvýší na pokutu v rozmezí 25 000 Kč až 75 000 Kč a zákaz řízení na dobu od 18 měsíců do 36 měsíců.

řízení pod vlivem drog

Kdo hradí vzniklou škodu a jak je to s povinným ručením

Každý provozovatel vozidla je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, známé také jako povinné ručení, pro každé vozidlo, které vlastní. Toto pojištění pokrývá škody způsobené třetí straně v případě nehody. Toto pravidlo platí i v případě řízení pod vlivem drog. Je však důležité si uvědomit, že pokud pojišťovna vyplatí náhradu za škody, může poté požadovat náhradu těchto nákladů od řidiče. Tento proces se nazývá regresní nárok a přítomnost jakékoliv návykové látky v krvi viníka je typickým důvodem pro uplatnění tohoto nároku. Tímto můžou být zvýšeny náklady řidiče vedle trestu za řízení pod vlivem drog, jelikož řidič může být povinen k náhradě škod, které byly vyplaceny pojišťovnou.

Jak postupovat při trestním stíhání nebo přestupkovém řízení pro řízení pod vlivem drog

Jako vždy je základem aktivní přístup při řešení případů týkajících se trestů za řízení pod vlivem drog. Od samého začátku je důležité se aktivně zapojit do své obhajoby a udržovat komunikaci se všemi zúčastněnými stranami.

Je doporučeno co nejdříve kontaktovat vaši pojišťovnu. Tento krok je nezbytný pro zajištění rychlé a efektivní nápravy vzniklé škody.

Pokud jste způsobili újmu na zdraví, je vhodné se omluvit poškozené osobě, ideálně formou omluvného dopisu a nabídnout jakoukoliv možnou podporu. Nabídka podpory by měla ideálně zahrnovat finanční pomoc nad rámec plnění povinného ručení.

V neposlední řadě lze jen doporučit vyhledat pomoc zkušeného advokáta, který vám poskytne podporu během trestního stíhání nebo přestupkového řízení. Spolupráce s advokátem významně ovlivní konečnou výši trestu a pomůže vám se navigovat složitými právními procesy.

Advokát na dopravní právo

Mgr. Petr Škadra, advokát

Tipy a rady od advokáta

Aktivní přístup a správně vedená obhajoba jsou klíčové pro úspěšné řešení trestů za řízení pod vlivem drog.

Právní zastoupení může mít významný vliv na konečnou výši trestu, ať už se jedná o přestupkové řízení nebo trestní stíhání. Přítomnost zkušeného advokáta specializujícího se na trestní právo, ideálně s důrazem na případy řízení pod vlivem drog.

Právní pomoc advokáta

Tresty za řízení pod vlivem drog jsou vysoké a vedou k významným komplikacím. Toto platí jak pro přestupkové, tak pro trestní řízení. Procházení tímto procesem je stresující a finančně náročné. Proto je doporučeno vyhledat právní pomoc od zkušených advokátů.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.