Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním. Právní pomoc pro obviněné řidiče

Zavinili jste autonehodu se zraněním a hrozí vám trestní stíhání? Poradíme v tomto článku.

Dopravní nehoda se zraněním

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním může být značná pro obviněného řidiče. Stát se účastníkem dopravní nehody není nikdy příjemné, ať už se nacházíte v pozici poškozeného nebo viníka nehody, tím spíše pokud došlo ke zranění osob. Viníci dopravních nehod, u kterých došlo ke zranění třetí osoby, se často obávají přísných trestů s případným odnětím svobody, laicky řečeno, že půjdou do vězení.

Nehody, u kterých však došlo pouze ke zraněním lehčího charakteru, mohou být často kvalifikovány jako přestupek. V případě, že došlo k závažnějšímu zranění policie zpravidla zahájí trestní stíhání. Dopravní nehody můžeme rozdělit na nehody bez zranění, se zraněním lehčím nebo těžším, v nejvážnějších případech pak při autonehodě může dojít také k úmrtí jedné nebo více osob. Většinou poté hovoříme o tzv. nedbalostních trestných činech, které byly spáchány neúmyslně. Jen ve výjimečných případech je úmyslem řidiče skutečně způsobit zranění třetí osobě.

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním je tak obvykle nedbalostního charakteru.

vězení za dopravní nehodu

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním

U dopravních nehod se zraněním se nejčastěji setkáváme se třemi trestnými činy, a to:

  • ublížení na zdraví z nedbalosti;
  • těžké ublížení na zdraví z nedbalosti;
  • usmrcení z nedbalosti.

V případě menších zranění při ublížení na zdraví z nedbalosti u autonehody hrozí viníkovi trest odnětí svobody nejvýše tři roky. Pokud následkem dopravní nehody došlo k těžkému ublížení na zdraví z nedbalosti hrozí viníkovi trest odnětí svobody s dolní sazbou šest měsíců a horní sazbou čtyři roky. Každý jednotlivý případ je hodnocen individuálně a u velké části dopravních trestních činů je rozhodnuto o podmíněném odkladu výkonu trestu (tzv. podmínka), a to především v situaci, kdy viník nehody nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog a jedná se o jeho první trestný čin. Případně můžeme hovořit o tzv. odklonu, kdy např. státní zástupce vydá usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním tak automaticky neznamená, že bude případ šetřen jako trestný čin.

Vyšetřování nehody a postup policie

Bezprostředně po nehodě zahájí policie fázi prověřování. V průběhu této fáze policie sbírá důkazy, obvykle konzultuje děj nehody se znalci a vyslýchá svědky. V této fázi ještě není zahájeno trestní stíhání. Významnou roli při určování trestnosti a viníka nehody hrají také posudky specializovaných znalců z oboru dopravy nebo zdravotnictví. Jedná se o posudky z oboru zdravotnictví pro posouzení zdravotních následků poškozeného a především pak posudek z oboru dopravy ke stanovení nehodového děje. Právě výsledek prověřování má za úkol určit viníka dopravní nehody. V případě, že závěr prověřování bude takový, že jste viníkem nehody, je proti vám zpravidla zahájeno trestní stíhání.

odpovědnost za dopravní nehodu

Podmíněné zastavení trestního stíhání

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním může tak znamenat zahájení trestního stíhání. V průběhu vyšetřování policie dokončuje veškeré nutné činnosti k tomu, aby předala výsledek státnímu zástupci, který řídí celé přípravné řízení. Státní zástupce na základě veškeré dokumentace rozhodne, zda proti obviněnému bude podána obžaloba k trestnímu soudu nebo rozhodne usnesením o podmíněném zastavení trestního stíhání. Státní zástupce v usnesení vymezí zkušební dobu a další omezení jako je případný zákaz řízení. Zákaz řízení však není součástí každého usnesení a záleží vždy na individuálním posouzení konkrétního případu. Jestliže obviněný v průběhu zkušební doby vede řádný život a neporuší žádné podmínky stanovené státním zástupcem, tak je rozhodnuto, že se osvědčil a trestní stíhání končí.

Většina viníků autonehod se snaží dosáhnout podmíněného zastavení trestního stíhání. Za tímto účelem doporučujeme komunikovat se státním zástupcem, který stanoví podmínky, a to zejména:

  • Souhlas viníka s podmínečným zastavením trestního stíhání;
  • Přiznání se k zavinění dopravní nehody;
  • Viník nahradí škodu anebo učiní takové kroky k její náhradě (např. řádným nahlášení u své pojišťovny);
  • Viník složí určitou finanční částku do fondu obětí trestných činů;
  • Případný závazek viníka zdržet se řízení motorových vozidel po stanovenou dobu.

Viník dopravní nehody nemá právní nárok na podmíněné zastavení trestního stíhání a je na příslušném státním zástupci, jak nakonec rozhodne.

Řízení před trestním soudem: Vězení za dopravní nehodu?

V případě, že státní zástupce podá obžalobu k trestnímu soudu, je soudem obvykle nařízeno hlavní líčení. Na hlavním líčení proběhne výslech obžalovaného řidiče a jsou prováděny veškeré důkazy včetně výslechů svědků a znalců z oboru silniční dopravy a zdravotnictví. Hlavní líčení zpravidla končí vyhlášením rozsudku. Odsuzující rozsudek nutně neznamená nepodmíněný trest odnětí svobody, kdy soud může odsouzenému uložit podmíněný trest odnětí svobody například společně se zákazem řízení. Trestní soud může také rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání.

Odpovědnost za dopravní nehodu se zraněním může tak znamenat řízení u trestního soudu.

Advokát pro řidiče v trestním právu

Právní pomoc řidičům

Řešíte odpovědnost za dopraví nehodu se zraněním a trestní stíhání? Můžete se na nás nezávazně obrátit. Právní pomoc poskytne specializovaný advokát pro trestní obhajobu. Úvodní konzultace je zdarma.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.