Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu je vážná událost. Současná právní úprava je ve vztahu k řízení pod vlivem alkoholu velice přísná, jelikož se uplatňuje nulová tolerance alkoholu. Mezi základní povinnosti řidiče patří nepožívat alkohol během jízdy a neřídit vozidlo bezprostředně po požití alkoholu nebo v době, kdy je řidič dosud pod jeho vlivem.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Řídíte pod vlivem alkoholu a způsobíte dopravní nehodu, nikoho při ní ale nezraníte:

Vždy záleží na míře alkoholu, kterou jste požili a jak na vás působí. V případě, že viníkovi dopravní nehody nebude dokázáno, že se nachází ve stavu vylučující způsobilost (takový stav se nejčastěji dokazuje dechovou zkouškou a naměřením 1 a více promile alkoholu), kdy se jedná se o přestupek se stanovenými sankcemi.

Jedná se o mírnější potrestání než v případě, kdy je viníkovi dokázán stav, ve kterém není způsobilý řízení vozidla (tedy zpravidla je naměřeno 1 a více promile alkoholu). V těchto případech je pak trest zpravidla vyšší, protože se takové jednání posuzuje jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Trest je pak o to přísnější, když je v tomto stavu způsobena nehoda, jejímž následkem je újma na zdraví nebo větší škoda. Trestem za takové jednání je trest odnětí svobody na 6 měsíců až tři roky, peněžitý trest nebo zákaz činnosti (řízení motorových vozidel). Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu představuje zpravidla poměrně přísné potrestání řidiče.

Nedání přednosti v jízdě se zraněním

Řídíte pod vlivem alkoholu a způsobíte dopravní nehodu, při které dojde ke zranění třetí osoby:

Opět záleží na množství požitého alkoholu a následcích dopravní nehody. V případě, že viník požil jen menší množství alkoholu (pod 1 promile) a nezpůsobil poškozenému vážná zranění, může být potrestán za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, kdy je možné uložit trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti a peněžitý trest.

Ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví, která znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů.

Pokud viník způsobí těžkou újmu na zdraví jedná se o trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, za který je možné uložit trest odnětí svobody až čtyři roky, zákaz činnosti řízení vozidel a peněžitý trest.

Za těžké ublížení na zdraví se považuje vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění. Jedná se např. o zmrzačení či ztrátu pracovní způsobilosti nebo déle trvající poruchu zdraví (obvykle 6 týdnů).

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu se zraněním třetí osoby představuje obvykle trestní řízení vůči viníkovi nehody.

Jaký druh trestu nebo kombinace druhů trestů vám bude uložena, jaká bude jejich výměra a zda se u trestu odnětí svobody bude jednat o trest podmíněný nebo nepodmíněný, závisí na mnoha faktorech. Důležitá je míra ovlivnění alkoholem, výše způsobené škody, okolnosti  za kterých k dopravní nehodě došlo. Samozřejmě bude hrát roli i to, zda byl viník nehody již v minulosti trestán a kolik má záznamů o dopravních nebo jiných deliktech.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Regres pojišťovny z hlediska vyplaceného odškodnění poškozeným

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu má také vliv na pojištění vozidla viníka nehody. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla neboli povinné ručení je zákonné pojištění, které standardně kryje škody způsobené dopravní nehodou. V případě, kdy dopravní nehodu způsobíte jako řidič, který je pod vlivem alkoholu, má pojišťovna právo odmítnout uhradit vzniklou škodu. Respektive pojišťovna škodu osobě, které byla způsobena újma na jejím životě, zdraví či majetku, uhradí. Avšak po viníkovi autonehody může vyplacené plnění vymáhat. Jedná se tzv. regresivní nárok pojistitele.

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu tak může způsobit řidiči majetkový postih z hlediska regresu pojišťovny.

Právní pomoc: Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu

Dopravní nehoda pod vlivem alkoholu je vážná životní událost s přesahem do přestupkového a trestního práva včetně řešení případného regresivního postihu od pojišťovny. Můžete se na nás nezávazně obrátit k řešení této životní události.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.