Viník dopravní nehody

Hrozí vám nebo jste již byli obviněni ze způsobení autonehody se zraněním třetí osoby? Přečtěte si tento článek a získejte více informací.

Zranění při dopravní nehodě

Viník dopravní nehody zpravidla nezpůsobí autonehodu úmyslně, ale chvilkovou nepozorností. Pokud však nastane u poškozeného autonehoda se zraněním, pak je situace komplikovaná pro viníka dopravní nehody, jelikož vzniká riziko trestního stíhání pro trestné činy v dopravě. Nejčastěji hrozí viníkovi autonehody trestní stíhání pro ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Viník dopravní nehody


Vyšetřování dopravní nehody na policii

Fáze prověřování a vyšetřování autonehody se zraněním většinou trvá několik měsíců na policii. Kromě plánku a fotodokumentace místa nehody, výpovědí svědků a jiných technických důkazů se využívá zejména znaleckého posouzení znalcem z oboru dopravy ke stanovení nehodového děje a také znaleckého posouzení z oboru zdravotnictví k vymezení zdravotních následků autonehody pro poškozeného.

Viník dopravní nehody ve fázi vyšetřování je oprávněn nahlížet do trestního spisu a může si tak zajistit znalecké posudky k prostudování. Trestní řád poskytuje obviněnému řidiči řadu procesních práv, kdy lze doporučit být aktivní a zajímat se o stav vyšetřování.

Zavinění autonehody


Komunikace s pojišťovnou

Viník dopravní nehody by měl zejména ihned po autonehodě nahlásit škodnou událost své pojišťovně z povinného ručení a aktivně poskytovat pojišťovně součinnost tak, aby poškozený autonehodou obdržel co nejdříve odškodnění. Jestliže poškozený uplatní vůči obviněnému řidiči jakékoliv odškodnění, měl by tuto skutečnost nahlásit své pojišťovně a řídit se jejími pokyny.


Komunikace s poškozeným

Viník dopravní nehody by se měl také zajímat o zdravotní stav poškozeného (pokud má poškozený o komunikaci zájem), projevit lítost a omluvit se (alespoň omluvným dopisem). V praxi je běžné, že viník dopravní nehody poskytne finanční kompenzaci poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Advokát dopravní nehoda


Podmíněné zastavení trestního stíhání

Cílem viníka nehody v trestním řízení by mělo být dosažení rozhodnutí státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání, což zjednodušeně řečeno znamená, že případ dopravní nehody nebude projednán u trestního soudu a státní zástupce tak nepodá obžalobu. Státní zástupce rozhodne o podmíněném zastavení trestního stíhání, pokud se viník dopravní nehody dozná ke své vině a podnikne kroky k náhradě škody poškozenému (zpravidla kombinace omluvy poškozenému, nahlášení škody pojišťovně a poskytnutí finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení). Avšak každý případ je individuální a je pouze na státním zástupci jaký zvolí postup.


Viník dopravní nehody – Právní pomoc řidičům

Potřebujete právní pomoc při řešení této životní situace? Můžete se na nás obrátit. Jsme advokáti, kteří vám mohou poskytnout komplexní právní pomoc v trestním řízení včetně pomoci při jednání s poškozeným a vaší pojišťovnou.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.