Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda

Způsobili jste dopravní nehodu se zraněním a máte obavy z trestního stíhání? Přečtěte si tento článek a získejte více informací.

Pokud jste obětí dopravní nehody se zraněním a nikoliv obviněným řidičem, pak klikněte ZDE.


Ublížení na zdraví při dopravní nehodě

Když nastane autonehoda se zraněním, které není marginální, zpravidla hrozí viníkovi autonehody trestní stíhání pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda je spojení, které se vztahuje k ublížení na zdraví při dopravní nehodě. Většina dopravních nehod je způsobena chvilkovou nepozorností, nikoliv úmyslně, a proto hovoříme o nedbalostních trestných činech.

Jsem viník autonehody


Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda

Policie posuzuje dle lékařských zpráv poškozeného, zda bude dopravní nehoda šetřena jako přestupek nebo trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestní zákoník nabízí pro laika složitou definici, že ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. Zjednodušeně řečeno se jedná o léčbu delší než 7 dnů dle rozhodovací praxe soudů, každý případ je však posuzován individuálně a velkou roli mají znalecké posudky z oboru zdravotnictví. K trestní odpovědnosti pro ublížení na zdraví z nedbalosti je také nutné jednání spočívající v porušení důležité povinnosti řidiče uloženou zákonem.

V případě ublížení na zdraví z nedbalosti u dopravních nehod hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok  a zákaz řízení motorových vozidel. Za situace, že se jedná o první zaviněnou autonehodu a řidič nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog je zpravidla uložena tzv. “podmínka”. Každý případ je individuální a uložení trestu je na rozhodnutí soudu.

Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda.

Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda


Šetření autonehody na policii

Dopravní nehoda se zraněním je zpravidla šetřena na policii standardním způsobem, kdy je sděleno obvinění řidiči a následně probíhá fáze vyšetřování autonehody. Po skončení vyšetřování je umožněno prostudování spisu (obviněný může ještě předtím prostudovat spis nahlédnutím do trestního spisu, ze kterého vyčte například závěry znaleckých posudků z obory dopravy a zdravotnictví a jiné důkazy). Oproti standardnímu vyšetřování lze v některých případech vést zkrácené přípravné řízení, kdy je podán státním zástupcem návrh na potrestání k trestnímu soudu nebo vydá rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání (obdoba podmíněného zastavení trestního stíhání, které rozebíráme níže). Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda je tedy spojení, které je navázáno obvykle na trestní řízení.


Podmíněné zastavení trestního stíhání

Po ukončení vyšetřování autonehody na policii rozhodne státní zastupitelství, zda podá proti viníkovi nehody obžalobu (bude tak hlavní líčení u trestního soudu) nebo vydá usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání (zjednodušeně neproběhne trestní soud). V usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání je stanovena viníkovi nehody zkušební doba. Pokud obviněný řidič dodrží zkušeností dobu a povede řádný život, je následně stanoveno, že se osvědčil a trestní stíhání tímto končí.

Vydání usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání je výhradně na dozorujícím státním zástupci, kdy lze doporučit aktivní jednání viníka nehody, jestliže má zájem na vydání tohoto rozhodnutí. Předpokladem je doznání viny, nahrazení škody poškozenému formou ohlášení škody na pojišťovně, omluvy poškozenému a obvykle také poskytnutí finanční pomoci poškozenému nad rámec odškodnění z povinného ručení.

Pokud je podána obžaloba státním zástupcem k trestnímu soudu, pak obvykle soud vydá trestní příkaz se stanoveným trestem nebo nařízeno hlavní líčení s konkrétním datem. Na hlavním líčení také proběhne výslech obviněného řidiče a jsou prováděny veškeré důkazy včetně výslechů svědků a znalců z oboru silniční dopravy a případně také z oboru zdravotnictví.

Trestní řízení dopravní nehoda


Právník na trestní právo: Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda

Ublížení na zdraví z nedbalosti autonehoda: Řešíte tuto životní situaci? Můžete se na nás obrátit. Poskytujeme kompletní právní pomoc řidičům v trestní obhajobě při ublížení na zdraví při dopravní nehodě.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.