Trestní řízení – dopravní nehoda

Způsobili jste dopravní nehodu se zraněním a řešíte nyní riziko trestního řízení pro způsobené následky? Přečtěte si tento článek a získejte více informací.

Autonehoda se zraněním

Trestní řízení dopravní nehoda je spojení, které nastává v případě autonehody se zraněním poškozeného, jehož zranění není pouze marginální. Zpravidla po autonehodě se zraněním nastává delší období léčby poškozeného, což pro viníka nehody znamená trestní řízení pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. V případech kdy ublížení na zdraví při dopravní nehodě způsobí smrt poškozeného, pak se jedná o trestný čin usmrcení z nedbalosti. Hovoříme o případech, kdy dopravní nehoda byla způsobena nikoliv úmyslně, ale nedbalostně. Ročně se vedou stovky až tisíce trestních řízení při dopravních nehodách.

Trestní řízení dopravní nehoda


Vyšetřování autonehody na policii

Policie při vyšetřování autonehody se zraněním vychází zejména ze znaleckých posudků z oboru dopravy k posouzení okolností nehody a znaleckého posouzení z oboru zdravotnictví k posouzení zdravotních následků dopravní nehody pro poškozeného. Znalecké posudky vycházejí ze zdravotnické dokumentace poškozeného, plánku nehody, fotodokumentace, výpovědí, dalších listin, aj. Samozřejmostí je výslech obviněného řidiče. Zásadním důkazem k posouzení nehodového děje je zpravidla znalecký posudek z oboru dopravy. Trestní řízení u dopravní nehody je tedy formální proces, který trvá obvykle v řádech několika měsíců od data autonehody.

Zavinění autonehody


Rozhodnutí státního zástupce

Po skončení vyšetřování rozhodne státní zástupce o dalším postupu, kterým je obvykle podání obžaloby vůči řidiči k trestnímu soudu nebo rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. Podmíněné zastavení trestního stíhání zjednodušeně řečeno znamená, že případ autonehody nebude projednán u trestního soudu a obviněnému řidiči se stanoví zkušební doba. Podmíněného zastavení trestního stíhání lze však docílit tím, že obviněný řidič dozná svoji vinu, projeví lítost a učiní kroky k náhradě škody poškozenému, což v praxi znamená nahlášení autonehody pojišťovně povinného ručení a poskytnutí finanční kompenzace nad rámec odškodnění z povinného ručení. Rovněž omluva obviněného vůči poškozenému například formou omluvného dopisu. Konečné rozhodnutí o postupu je však na státním zástupci.

Viník dopravní nehody


Trestní řízení dopravní nehoda

Obviněnému řidiči lze doporučit být aktivní v trestním řízení pro ublížení na zdraví při dopravní nehodě. Zejména tím, že se bude zajímat o výsledky znaleckých posudků, což může zajistit nahlédnutím do trestního spisu. Při skončení vyšetřování autonehody také vyzve policie písemně obviněného k možnosti prostudování trestního spisu.


Právní pomoc řidičům: Trestní řízení dopravní nehoda

Trestní řízení dopravní nehoda je událost, kterou řešíte? Můžete se na nás obrátit. Jsme advokáti, kteří vám mohou poskytnout komplexní právní pomoc v trestním řízení včetně pomoci při jednání s poškozeným a vaší pojišťovnou.

Mgr. Petr Škadra

Domluvte si schůzku

Napište nám pomocí formuláře a domluvíme si osobní schůzku.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Nezávazný kontakt

Kontaktujte nás pomocí formuláře, abychom si domluvili na řešení vašeho případu.

Odesláním souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.